ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΑΒΩΝ PUMA - TGV - CUSTOM WS SHOOT-OFF

 

  1. Κατεύθυνση λαβής: Αριστερόχειρα ή Δεξιόχειρα

  

 

     2. Μορφο-ανατομική ή SPORTING

  

 

    3. Τύπου WS

    4. CUSTOM MADE

                             

    5. Τυποποιημένα μεγέθη λαβών λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος χεριού κάθε σκοπευτή, υπολογίζοντας το εσωτερικό πλάτος παλάμης:

Για διαθεσιμότητα, τιμή και συγκεκριμένα μεγέθη όπως XS ή XL ή 
επί παραγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας.