ΛΑΒΕΣ PUMA SHOOT-OFF

Αλλάξατε δίκαννο?
Δεν χρειάζεται να ξαναγοράσετε καινούργιο PUMA, αλλά μόνο την λαβή!!!
Ισχύει μόνο για τους έχοντες PUMA / TVG / CUSTOM MADE.
Για τα αναφερόμενα μοντέλα δίκαννων όπλων, δεξιόχειρα ή αριστερόχειρα, μορφοανατομικό ή SPORTING, το κοντάκι PUMA προσφέρει την επιλογή 3 λαβών διαφορετικού μεγέθους. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος χεριού κάθε σκοπευτή, υπολογίζοντας το εσωτερικό πλάτος παλάμης:
  • S μέγεθος: 85 - 94 χιλ.
  • M μέγεθος: 95 - 104 χιλ.
  • L μέγεθος: 105 - 114 χιλ.Για διαθεσιμότητα, τιμή και συγκεκριμένα μεγέθη όπως XS ή XL ή
επί παραγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας.